29.03.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

29.03.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    29 Mart 2013

Tarihi  : 29.03.2013
İşareti : 
4/5000-1153
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
  
29.03.2013 tarih ve 28602 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası