YTB ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BURSLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEBİ - Ankara Sanayi Odası

YTB ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BURSLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ TALEBİ

    2 Kasım 2017


İşareti : 05/5000-2906
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (nilay.sahin@aso.org.tr)
Sayın Üyemiz,


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, üniversite öğrenimini ülkemizde yapmak isteyen uluslararası öğrencilere lisans, lisansüstü, araştırma ve Türkçe dili eğitimleri için verilen burslarla ilgili tüm faaliyetlerin anılan Başkanlık tarafından yürütüldüğü belirtilmekte ve bu kapsamda 2018 yılı bursları ile ilgili planlama yapılırken özel sektörün yetişmiş insan gücü ihtiyacının da dikkate alınacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, diğer ülkelerle iş ilişkilerinde en çok hangi meslek dallarında Türkçe bilen insan gücüne ihtiyaç duyulduğunun bilinmesi önem arz etmekte olup üyelerimizin uluslararası alanda faaliyette bulundukları ülkeler itibariyle yakın gelecekte hangi sektörlerde ve nitelikte insan kaynağı talebinin olacağının belirlenmesi gerekmektedir.

Bu doğrultuda, ekte yer alan sorular kapsamında konuya ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin anılan Başkanlığa iletilmek üzere 7 Kasım 2017 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası

Ek :TÜRKİYE BURSLARI 2018 YILI PLANLAMA SORULARI (1 sayfa)