2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ Hk.

    12 Ocak 2012

Tarihi   : 12.01.2012
İşareti   : 4/5000-172
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından  “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/2)” 12.01.2012 tarih ve 28171 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası