2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1) - Ankara Sanayi Odası

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)

    30 Aralık 2015

Tarihi : 30.12.2015
İşareti : 
4/5000-3071
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1)” 28.12.2015 tarih ve 29576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,