28. Dönem GBOK Toplantısı - Ankara Sanayi Odası

28. Dönem GBOK Toplantısı

    4 Ocak 2013

Tarihi : 04.01.2013
İşareti : 05/5000-38
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın 19.12.2012 tarihli ve 86631 sayılı yazısına istinaden  Birliğin doğrudan ilgilendiren alanlarda ortaya çıkan sorunların çözümü ve Gümrük Birliğin düzgün işleyişinin temin edilmesi amacıyla oluşturulmuş olan Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) 28. Dönem Toplantısı 29-30 Kasım 2012 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.
 
Toplantı sonrası Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortak Komitesi (GBOK) 28. Dönem Toplantısına İlişkin Not” Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı web sayfasında yer alan “Genel Bilgilendirme” başlığı altında (http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.aspx?rid=916&Ist=DuyurularListesi yayınlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası