28.06.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Ve Anlaşmalar Hk. - Ankara Sanayi Odası

28.06.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Ve Anlaşmalar Hk.

    28 Haziran 2012

Tarihi  : 28.06.2012
İşareti : 
4/5000-2141 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
28.06.2012 tarih ve 28337 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Anlaşmalar yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası