28.04.2012 Tarihli Resmi Gazete Duyurusu Hk. - Ankara Sanayi Odası

28.04.2012 Tarihli Resmi Gazete Duyurusu Hk.

    30 Nisan 2012

Tarihi  : 30.04.2012
İşareti : 
4/5000-1524 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
28.04.2012 tarih ve 28277 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ’ler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası