28.01.2015 ve 29.01.2015 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

28.01.2015 ve 29.01.2015 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    30 Ocak 2015

Tarihi    : 29.01.2015
İşareti   : 04/5000-244
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
28.01.2015 tarih ve 29250 sayılı Resmi Gazete ile 29.01.2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazete’ de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası