28.01.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

28.01.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 28.01.2014
İşareti : 4/5000-406
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 
 
28.01.2014 tarih ve 28896 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası