İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASINDA SANAYİ SİCİLİNE KAYIT İŞLEMLERİ

    11 Ağustos 2017

İşareti : 05/5000-2199
İrtibat : dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ankara İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 Sayılı Kanunun 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayısı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve söz konusu Kanun ile 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapıldığı ve geçici madde eklendiği belirtilmektedir.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu Madde 2’de (Değişik: 18/6/2017-7033/4 md.) “Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.” denilmektedir.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı müracaatından önce Nace Rev. 2 faaliyet kodu üretim olan işletmelerin (faaliyeti üretim olmayan firmalardan bu belge istenmeyecektir) Kanunda bahsedilen gerekli yazı için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ankara İl Müdürlüğüne https://bams.sanayi.gov.tr/ internet adresinden sol alt köşede / İl Müdürlükleri / Sanayi Sicil İşlemleri / Sanayi Sicil Ön Başvuru sekmesinden e-devlet şifresi ile elektronik olarak başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru sonrası müracaat eden işletmelere İl Müdürlüğü tarafından Kanun gereği ön kayıt yapılarak, Sanayi Sicil Belgesi alması uygun olanlara “Sicili Belgesi alması uygundur” yazısı, Sanayi Sicil Belgesi alması uygun olmayanlara “Sanayi Sicil Belgesi alması uygun değildir” yazısı elektronik ortamda düzenlenecek ve BAMS’da belirtilen e-posta adresine gönderilecektir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından elektronik imzalı olarak düzenlenen söz konusu belge işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren ilgili kuruma verilmeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyeceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno