27. İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası - Ankara Sanayi Odası

27. İş Sağlığı Ve Güvenliği Haftası

    12 Nisan 2013

Tarihi   : 12.04.2013
İşareti   : 08/5000
İrtibat   : D.Ünver Tel:0(312)2155028 Elektronik Ağ: www.csgb.gov.tr        
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından gelen yazıda, gelişen teknoloji ve değişen çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği konusuna verilen önemi artırdığı, daha sağlıklı ve daha güvenli işyeri ortamının, daha verimli bir çalışmanın da ön koşulu olduğu, özellikle gelişmekte olan ülkelerde iş sağlığı ve güvenliğinin, toplumsal kalkınmanın belirleyici unsurları arasında yer aldığı belirtilerek, ülkemizde de iş sağlığı ve güvenliği alanında çok ciddi tedbirlerin alınmasına ihtiyaç bulunduğu ifade edilmiştir.
 
Bu kapsamda, Bakanlıkça 07-08 Mayıs 2013 tarihlerinde İzmir Swissotel ‘de saat 10.00’da açılış töreni ile başlayacak olan “27. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” etkinliklerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Öncesi ve Sonrası, Meslek Hastalıklarını Önleme, İş kazalarından Korunma Yolları konulu panellerle devam edeceği bildirilmiştir.
 
Söz konusu etkinliklere katılım ücretsiz olup ancak, bütün masrafların (ulaşım, konaklama vb.) katılımcıların kendilerine ait olduğu, “27. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” etkinliklerine katılmak isteyen üyelerimizin 06 Mayıs 2013 tarihine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü web (www.isggm.gov.tr) sayfası üzerinden on-line kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası