27.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

27.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    27 Kasım 2013

Tarihi : 28.11.2013
İşareti :  04 /5000- 3982
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
27.11.2013 Tarih ve 28834 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası