27.11.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

27.11.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    28 Kasım 2012

Tarihi  : 27.11.2012
İşareti : 4/5000-3586
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
27.11.2012 tarih ve 28480 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası.