27.09.2012 Tarihli Resmi Gazete Duyuruları Hk. - Ankara Sanayi Odası

27.09.2012 Tarihli Resmi Gazete Duyuruları Hk.

    27 Eylül 2012

Tarihi  : 27.09.2012
İşareti : 
4/5000-3022 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
   
27.09.2012 tarih ve 28424 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası