27.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik, Tebliğler Ve Kurul Kararları - Ankara Sanayi Odası

27.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik, Tebliğler Ve Kurul Kararları

    29 Temmuz 2013

Tarihi  : 29.07.2013
İşareti : 4/5000-2786
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
27.07.2013 tarih ve 28720 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik  ,Tebliğler ve Kurul Kararları  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası