27.07.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Ve Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

27.07.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Ve Yönetmelikler Hk.

    27 Temmuz 2012

Tarihi  : 27.07.2012
İşareti : 
4/5000-2433 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
27.07.2012 tarih ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası