27.06.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

27.06.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Hk.

    27 Haziran 2012

Tarihi  : 27.06.2012
İşareti : 
4/5000-2135 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
27.06.2012 tarih ve 28336 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası