27.04.2012 tarihli Resmi Gazete Duyuruları Hk. - Ankara Sanayi Odası

27.04.2012 tarihli Resmi Gazete Duyuruları Hk.

    27 Nisan 2012

 
Tarihi  : 27.04.2012
İşareti : 
4/5000-1510 
 
Sayın Üyemiz;  
 
27.04.2012 tarih ve 28276 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ’ler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası