27.02.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararı Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

27.02.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararı Ve Tebliğler Hk.

Tarihi : 29.02.2016
İşareti : 
4/5000-505
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

 
Sayın Üyemiz,
 
27.02.2016 tarih ve 29637 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararı ve Tebliğler  yayımlanmıştır.