27.02.2015 ve 28.02.2015 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk - Ankara Sanayi Odası

27.02.2015 ve 28.02.2015 Tarihli Resmi Gazetelerde Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk

Tarihi    : 02.03.2015
İşareti   : 04/5000-563
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
27.02.2015 tarih ve 29270 sayılı Resmi Gazete ile 27.02.2015 tarih ve 29270 sayılı Resmi Gazete’ de aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası