27.01.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

27.01.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

    29 Ocak 2016

Tarihi    : 28.01.2016
İşareti   : 04/5000-185
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
 
27.01.2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’ de aşağıdaki Yönetmelik yayımlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.