27.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

27.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Hk.

    29 Ocak 2013

Tarihi  : 29.01.2013
İşareti : 
4/5000-290 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
   
Sayın Üyemiz;  
   
27.01.2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası