26.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

26.12.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi  : 26.12.2013
İşareti : 4/5000-5980
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
26.12.2013 tarih ve 28863 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası