26.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

26.11.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    26 Kasım 2013

Tarihi  : 26.11.2013
İşareti : 
4/5000-3939
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı   Resmi Gazete’de  aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler  yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası