26.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

26.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk.

Tarihi : 26.07.2013
İşareti : 4/5000-2768
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz; 
 
26.07.2013 tarih ve 28719 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğ’ler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımla
Ankara Sanayi Odası
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

2013/4920 Bazı Alanların Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesine İlişkin Karar için tıklayınız.


2013/5046       Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamız Hakkında Karar için tıklayınız.


Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.


Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.


Altı Köşe Başlı Cıvatalar-Mamul Kalitesi C ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4016) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/17) için tıklayınız.


Altı Köşe Başlı Vidalar-Mamul Kalitesi A ve B ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4017) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/18) için tıklayınız.