26.07.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Ve Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

26.07.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelik Ve Tebliğ Hk.

    26 Temmuz 2012

Tarihi  : 26.07.2012
İşareti : 
4/5000-2426 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
26.07.2012 tarih ve 28365 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası