26.06.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

26.06.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında

    27 Haziran 2014

Tarihi   : 26.06.2014
İşareti  : 04/5000-2105
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
26.06.2014 tarih ve 29042 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/15)  için tıklayınız.