26.06.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Ve Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

26.06.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğ Ve Yönetmelikler Hk.

    26 Haziran 2012

Tarihi  : 26.06.2012
İşareti : 
4/5000-2126 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası