26.05.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

26.05.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi  : 27.05.2013
İşareti : 
4/5000-2023
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
26.05.2013 tarih ve 28658 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Tebliğler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası