26.04.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tüzük, Karar, Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

26.04.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tüzük, Karar, Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 26.04.2013
İşareti : 4/5000-1650
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
26.04.2013 tarih ve 28629 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Tüzük, Karar, Yönetmelik  ve  Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası