26.02.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

26.02.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    26 Şubat 2014

Tarihi : 26.02.2014
İşareti : 4/5000-686
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
26.02.2014 tarih ve 28925 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası