26.02.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

26.02.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

Tarihi  : 26.02.2013
İşareti : 
4/5000-616
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
26.02.2013 tarih ve 28571 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Tebliğler 
yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası