25/10/2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 7/10/2013 Tarihli ve 2013/55 - Ankara Sanayi Odası

25/10/2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 7/10/2013 Tarihli ve 2013/55

Tarihi : 04.11.2013
İşareti : 
4/5000-3669
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
   
“25/10/2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan 7/10/2013 Tarihli ve 2013/5502 Sayılı 2014 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2014 Yılı Programı”  02.11.2013 tarih ve 28809 sayılı  Resmi Gazete’de (Mükerrer) yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası