25. Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansı - Ankara Sanayi Odası

25. Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansı

Tarihi :  15.02.2011
İşareti : 5/5000 –  498
Yanıt :
dim@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Biriliği’nden gelen bir yazıda, TOBB’un üyesi bulunduğu ve 27 ülkeyi kapsayan, Asya’da 3 milyondan fazla özel teşebbüsü temsil eden, ulusal ticaret ve sanayi odaları ile ticaret dernekleri ve firmalardan oluşan Asya – Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’nun (CACCI), ticareti, yatırımları ve iş dünyasının bölgedeki rolünü arttırarak, bölgesel ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla faaliyet gösterdiği bildirilmektedir. CACCI tarafından her yıl bir üye ülkede, hem bölgesel hem de global ekonomik konuların, uluslararası kuruluşların temsilcilerinin ve iş dünyası liderlerinin bir araya gelerek tartıştıkları yıllık konferanslar düzenlenmektedir.
 
Yazıda, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL’ün hitap ederek onurlandıracağı, 25. Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu Konferansı’nın, TOBB evsahipliğinde ve CACCI işbirliğinde, 6 – 8 Mart 2011 tarihlerinde İstanbul’da Çırağan Sarayı’nda düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, Asya Pasifik bölgesinin önümüzdeki 30 yıla damgasını vuracağı ve enerji ithalatçısı olan bu bölgelerin, Rusya, Orta Asya, Ortadoğu, Afrika ve Avrupa ile kuracağı ilişkilerin, dünya ekonomisi için belirleyici olmasının kaçınılmaz olduğu ifade edilmektedir. Bu bakımdan, 21. Yüzyılın bir “Pasifik Yüzyılı” olmasının beklendiği, bir tarafta Japonya ve Kore gibi inovasyon ve teknoloji devlerinin, bir tarafta Pakistan, Endonezya, Vietnam, Filipinler gibi yükselen pazarları kapsayan ve her türlü ürünün farklı kalite ve ölçeklerde üretildiği bu bölgenin, 3 milyarın üzerinde tüketicisi ile büyük Pazar niteliği taşımakta olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, Asya Pasifik ülkelerinin önemli miktarda yatırım çekmesinin yanı sıra, yatırım ihraç eden ülkeleri de içerisinde bulundurmaktadır. Hızla gelişen CACCI ülkelerine, 2009 yılında yapılan doğrudan yabancı yatırım akışı 348 milyar dolara, bölgenin sadece ithalatı ile 4 trilyon dolara ulaşmaktadır.
 
Bu gelişmeler doğrultusunda, TOBB tarafından, Asya Pasifik ülkeleri ile mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi, ihracat ve yatırım perspektifi ile gelecekte kurulabilecek potansiyel ortaklıklara temel teşkil edebilecek işbirliği platformları oluşturulması hedeflenmektedir. Bu amaçla, CACCI işbirliğinde bu yıl 25.si düzenlenecek sözkonusu Konferans ile Türk iş dünyasının, bölgedeki ekonomik potansiyeli ve gelecek hakkında beklentileri, ilgili iş dünyası liderlerinden öğrenmeleri sağlanacak, ayrıca, katılımcılara bölgenin iş dünyası liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı yaratılarak, yeni iş partnerleri ile stratejik ortaklıklar kurabilmeleri için ortam sunulacaktır.
 
“Asya İş Dünyası:Dünya Ekonomik Dengesi Kayarken Önceliklerin Yeniden Belirlenmesi” temalı bu yılki Konferansın oturumlarında, bölgenin önceliklerinin yeniden belirlenmesi, kaynakların azami kullanımı, sınır ötesi bölgesel alt yapının geliştirilmesi, bölgesel işbirliğinin destekleyici politikaların değerlendirilmesi, bölgedeki ekonomik büyümenin maksimum ve sürdürülebilir seviyelere getirilmesi için ileri teknolojiden ve yenilikçi yaklaşımlardan nasıl yararlanılacağı gibi konular, lider uzmanlar ve iş dünyası temsilcileri tarafından ele alınacaktır.
 
Bu çerçevede, sözkonusu konferansa katılmak isteyen üyelerimiz için detaylı bilgi ve katılım formları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin websitesi ile www.cacci25istanbul.org adresinde yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası