25.12.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

25.12.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    30 Aralık 2015

Tarihi : 30.12.2015
İşareti : 
4/5000-3067
İrtibat : ticaret@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz;  
 
25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası   
 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) için tıklayınız.
 
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 12) için tıklayınız. 
  
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 46) için tıklayınız.
 
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47) için tıklayınız.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 47) için tıklayınız.
 
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59) için tıklayınız. 
  
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 67) için tıklayınız.
 
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75) için tıklayınız.

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 290) için tıklayınız.
 
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 458) için tıklayınız.  
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460) için tıklayınız.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 461)için tıklayınız.