25.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelikler, Tebliğler Ve Kurul Kar - Ankara Sanayi Odası

25.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Yönetmelikler, Tebliğler Ve Kurul Kar

    26 Aralık 2012

Tarihi  : 25.12.2012
İşareti : 
4/5000-3896 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelikler, Tebliğler Ve Kurul Kararları yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası