25.12.2012 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete İle 26.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmı - Ankara Sanayi Odası

25.12.2012 Tarihli Mükerrer Resmi Gazete İle 26.12.2012 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmı

    26 Aralık 2012

Tarihi  : 26.12.2012
İşareti : 
4/5000-3913 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
   
Sayın Üyemiz;  
   
25.12.2012 tarih ve 28508 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ, 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelikler ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası