25.10.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

25.10.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    25 Ekim 2013

Tarihi  : 25.10.2013
İşareti : 4/5000-3604
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
25.10.2013 tarih ve 28802 sayılı,  Resmi Gazete’de  aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası