25.07.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

25.07.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi    : 27.07.2015
İşareti   : 04/5000-1719
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
25.07.2015 tarihli ve 29425 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası