25.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

25.07.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler Hk.

    25 Temmuz 2013

Tarihi  : 25.02.2013
İşareti : 
4/5000-2752 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğ’ler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası