25.06.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında - Ankara Sanayi Odası

25.06.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hakkında

Tarihi   : 25.06.2014
İşareti  : 04/5000-2100
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
25.06.2014 tarih ve 29041 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası