25.04.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

25.04.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

Tarihi  : 25.04.2013
İşareti : 
4/5000-1635
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Yönetmelik  ve  Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası