25.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk. - Ankara Sanayi Odası

25.03.2014 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelikler Hk.

    25 Mart 2014

Tarihi  : 25.03.2014
İşareti : 
4/5000-985
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
   
25.03.2014 tarih ve 28952 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelikler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası