25.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

25.01.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Olan Tebliğler Hk.

Tarihi  : 25.01.2013
İşareti : 4/5000-257
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası