CDCS Sınavına Hazırlık Semineri, 18-19 Mart 2017 - Ankara Sanayi Odası

CDCS Sınavına Hazırlık Semineri, 18-19 Mart 2017

İşareti : 04/5000-614

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; uluslararası ticaretteki ödeme yöntemleri arasında özel bir yeri olan akreditif, alıcı ile satıcı arasındaki karşılıklı güven sorununu bankaları devreye sokarak çözümlerken aynı zamanda bankaları akreditif konusu mal veya hizmetlerle ilgilenmeksizin sadece belgeler üzerinden işlem yapmakla yükümlü tutmakta olduğu,dolayısıyla, akreditif konusu belgeleri düzenleyenlerin ve bu belgeleri kontrol edenlerin bilgi ve tecrübelerinin üst düzeyde olması ve akreditif işlemlerinde görevli bankacıların deneyimli uzmanlar tarafından eğitilmeleri gerektiği, CDCS (Certified Documentary Credit Specialist) sınavı, akreditiflerle ilgilenen her görevliye dünya çapında kabul gören SERTİFİKALI AKREDİTİF UZMANI unvanını kazanma şansı tanımakta olduğu bildirilmektedir.

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)’nın evrensel boyutta uygulanan en önemli bankacılık kurallarından olan Vesikalı Krediler “Documentary Credits” ile ilgili Uluslararası Uzmanlık Sınavının bu yıl 7 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul’da ve Ankara’da tekrar yapılacağı belirtilmektedir.

ICC Türkiye Milli Komitesi her yıl olduğu gibi bu yıl da CDCS Sınavı öncesinde sınava hazırlık niteliğinde bir eğitim semineri düzenlendiği,; Seminerin, 18-19 Mart 2017 tarihlerinde Radisson Blu otelinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

ICC yayınlarının (UCP600, ISBP 745, URR725, INCOTERMS 2010) yorumlanmasını esas alan, ICC Paris Merkezi’nin akreditiflere ilişkin yaşanan sorunlar konusunda verdiği resmi görüşlerden (ICC Opinions) yapılan seçkilerle desteklenen ve ayrıca CDCS sınavına hazırlık sorularının irdeleneceği Seminerin Komitenin Bankacılık Komisyonu üyeleri tarafından sunulacağı belirtilmektedir.

Söz konusu Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak, ödeme dekontu ile birlikte en geç 13 Mart 2017 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesine faks (0.312.219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile gönderilmesi gerekmekte olduğu, ayrıca eğitim kalitesinin yüksek olması prensibiyle katılımcı sayısında sınırlandırmaya gidildiği, bu bağlamda, başvurular öncelik sırasına göre değerlendirileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası


Ek: 1 – CDCS 2017 Program.docx
2 – Kayıt Formu 18-19 Mart 2017