24.12.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

24.12.2015 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    30 Aralık 2015

Tarihi : 30.12.2015
İşareti : 
4/5000-3066
İrtibat : ticaret@aso.org.tr   
 
Sayın Üyemiz;     
 
24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası