24.10.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

24.10.2012 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Tebliğler Hk.

    30 Ekim 2012

Tarihi  : 30.10.2012
İşareti : 
4/5000-3322
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
24.10.2012 tarih ve 28451 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Tebliğ’ler   yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize Sunarız
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası.