24.09.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk. - Ankara Sanayi Odası

24.09.2013 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik ve Tebliğler Hk.

    24 Eylül 2013

Tarihi  : 24.09.2013
İşareti : 4/5000-3355
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
24.09.2013 tarih ve 28775 sayılı,  Resmi Gazete’de  aşağıdaki  Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası