24.02.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler - Ankara Sanayi Odası

24.02.2016 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanmış Yönetmelik Ve Tebliğler

    24 Şubat 2016

Tarihi : 24.02.2016
İşareti : 
4/5000-461
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz,

24.02.2016 tarih ve 29634 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki Yönetmelik ve Tebliğler yayımlanmıştır. 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2016/1) için tıklayınız.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2016 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2016/2) için tıklayınız.