24.02.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

24.02.2013 Tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanmış Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmelik Hk.

    25 Şubat 2013

Tarihi   : 25.02.2013
İşareti   : 4/5000-613
İrtibat   : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
24.02.2013 tarih ve 28569 sayılı Resmi Gazete’de aşağıdaki  Bakanlar Kurulu Kararı ve Yönetmelik yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası